WhitenoiseDADA

WhiteNoiseDADA is een samenwerking tussen de twee ontwerpers Klaas Kuiken en Charley Reijnders. Hun werk is jong, fris, puberaal en sociaal geëngageerd.
Gebaseerd op de Punk en Dadaïstische beweging creëert hun absurdistische en provocerende houding een nieuwe manier van ontwerpen. Met humor bestrijden ze vaste waardesystemen en creëren ze een nieuwe ontwerptaal.
Agestudeerd in 2010 aan Product Design ArtEZ en als duo gestart in 2019, zijn ze van plan om vanuit het hoofdkwartier op het IPKW terrein in Arnhem de wereld te veroveren.