Marijke Pielage

Marijke’s werk ontwikkelt zich in een zowel lyrisch als analoge vormtaal, gerelateerd aan de zich voortdurend ontwikkelende inzichten die ‘leven’ haar geeft. Hierbij laat ze zich leiden door de cycli van tijd, natuur en ruimte. De rijzende en ondergaande zon, de veranderende seizoenen, hoe we ons hiermee verhouden.
Het gaat dan niet om het mooiste of het meest perfecte beeld. Het gaat om het aardse – de materialiteit en organisatie van de wereld om ons heen, onze natuur – die ons naar de onderlinge relatie van alle dingen leidt.

Marijke Pielage is schilder en dichter. Ze woont en werkt in Arnhem, Nederland. Ze maakt schilderijen, tekeningen en grafiek, unica’s met eigen tekst.

Ze is lid van kunstenaarsvereniging LKG De Ploegh.

Interesse?

Neem contact op met de kunstenaar